מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ מוכרת את החזקותיה בפארק יקום ל-JTLV

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ מוכרת את החזקותיה בפארק יקום ל-JTLV

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ מוכרת את החזקותיה בפארק יקום ל-JTLV  תמורת 243 מיליון ₪ (לדיווח מבנה).

שתף את הפרסום