Optibus ו־Fundbox מגיעות ללנדמרק של מליסרון ואפי נכסים

Optibus ו־Fundbox מגיעות ללנדמרק של מליסרון ואפי נכסים

Optibus ו־Fundbox  מגיעות ללנדמרק של מליסרון ואפי נכסים (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום