joytunes מגדילה פי 4 את שטחי המשרדים שלה בתל אביב

joytunes מגדילה פי 4 את שטחי המשרדים שלה בתל אביב

ברכות לחברנו יוני קדם ומשפחת קדםjoytunes  מגדילה פי 4 את שטחי המשרדים שלה בתל אביב (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום