ICR התחדשות עירונית בע"מ ו מצלאוי חברה לבניין בע"מ חתמו על הסכם שיתוף פעולה ועסקה משותפת לפרויקט פינוי בינוי של מגורים, מלונאות ומסחר בבת-ים

ICR התחדשות עירונית בע"מ ו מצלאוי חברה לבניין בע"מ חתמו על הסכם שיתוף פעולה ועסקה משותפת לפרויקט פינוי בינוי של מגורים, מלונאות ומסחר בבת-ים

ICR התחדשות עירונית בע"מ ו מצלאוי חברה לבניין בע"מ חתמו על הסכם שיתוף פעולה ועסקה משותפת לפרויקט פינוי בינוי של מגורים, מלונאות ומסחר בבת-ים ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום