700 אלף מ"ר של שטחים לוגיסטיים ייבנו בסמוך לנמל חיפה

700 אלף מ"ר של שטחים לוגיסטיים ייבנו בסמוך לנמל חיפה

 

700 אלף מ"ר של שטחים לוגיסטיים ייבנו בסמוך לנמל חיפה (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום