נייר עמדה של לשכת עורכי הדין חנויות בקניון פטורות משכ״ד