סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ השלימה רכישת בניין משרדים להשכרה בגרמניה