תשובה מוכר את מלון מלכת שבא באילת לרשת אסטרל

תשובה מוכר את מלון מלכת שבא באילת לרשת אסטרל

תשובה מוכר את מלון מלכת שבא באילת לרשת אסטרל תמורת 458 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום