צור קשר:

לקבלת מאגר נכסים ומידע עדכני:

  מיון חדשות לפי קטגוריה:
  חפש ידיעה לפי ביטוי:

  הישאר מעודכן וקבל במייל שבועי ריכוז של כל חדשות הנדל"ן בישראל:

   חדשות הנדל"ן אצלך במייל:
   עבריתEnglish

   לקבלת עדכונים ברשת החברתית:

   לחץ "אהבתי" והישאר מעודכן דרך פייסבוק לקבלת כל הידעות בזמן אמת ישירות לקיר שלך

   תנאי שימוש באתר | מדיניות פרטיות:

   תנאי השימוש באתר www.propertech.co.il, להלן – פרופרטק
   ברוכים הבאים לאתר פרופרטק .השימוש באתר פרופרטק כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנו מבקשים כי תקרא אותם בקפידה. השימוש באתר, במידע, בידידעות ובכלל – מעיד על הסכמתך לתנאים. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
   במידה ותבקש בנוסף לשימוש השוטף באתר להצטרף לשירותים אחרים של פרופרטק לרבות הצטרפות לרשימת דיוורים/מיילים המוצעים באתר, תידרש הסכמתך גם לתנאים של אותו שירות ספציפי.

   פתיח:
   אתר האינטרנט שכתובתו www.propertech.co.il, או כל כתובת אחרת שבה ימוקמו התכנים מטעם פרופרטק (להלן: "האתר" ו/או פרופרטק) הנו בבעלות של חברת ד.ב. חן בע"מ, ו/או בעלי השליטה בה ו/או חברות בנות שלהם שאליהן עשויות להיות מומחות או מועברות הזכויות של האתר ו/או מי מטעמם, לרבות עובדים.
   פרופרטק זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תקנון השימוש באתר זה. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש. פרופרטק רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל גורם שהוא

   אחריות פרופרטק:
   השירותים, התכנים, והמידע באתר המפורסם באתר פרופרטק ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS)/ . השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע המפורסם יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה
   לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרופרטק בגין תכונות של השירותים, איכות המידע, מהמנות התוכן, המגבלות של התוכן/שירותים, והתגובה שתיווצר/תתעורר בגין הפרסום/מידע זה.

   השירותים שפרופטק מציעה דרך האתר:
   פרופרטק אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים על-ידה באתר יהיו זמינים 24/7, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות כלל, או עם תקלות וטעיות. כמו כן אינינו יכולים להבטיח לך חסינות מלאה מפני גישה בלתי מורשית למחשבים או לשרתים בהם מאוחסן המידע, וכן במקרה של נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בשרתים/תקשורת, חומרה, תוכנה, וכל הקשור לתהליך פרסום המידע באתר על-ידי פרופרטק או מספקיה.
   מעת לעת אנו מעדכנים את המידע, עורכים ו/או מוחקים פרטי מידע שפורסמו על-ידו. ולכן – אינינו יכולים להתחייב כי המידע שמופיע במועד מסויים באתימשיך להופיע באותו מקום או בכלל להתפרסם באתר גם בהמשך.
   מטבע הדברים האתר/תוכנה והתשתית עליה בנוי האתר כוללת עדכונים, שיפורים ושינויים שנעשים בצורה יזומה לצורך הבטחת המשך פרסום האתר. שינויים שכאלו עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פרופרטק בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

   המידע והתכנים המופיעים באתר פרורפטק וכן תוצאות החיפוש באתר מהאינטרנט:

   מנוע החיפוש באתר פרופרטק, הקישורים המפורסמים באתר בדמות מוצרים, מאמרים ומידע נוסף המתפרסם מעת לעת מאפשרים לך לאתר מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט הכללי ומפורסמים באתר, וכן מאמרי םותכנים המתפרסמים רק באתר פרופרטק.
   מידע מהאינטרנט בפרט, והמידע במאמרים/ומוצרים וכן משרדים להשכרה, אינו מסופק/מיוצר כלו ע"י פרופרטק באופן בלעדי או מטעמה, ולרוב המידע מסופק על ידי בעלי המשרדים להשכרה או הנציגים של בעלי המידע. ולכן אין פרופרטק יכולה להבטיח כי המידע מדויק, אין פרופרטק שולטת במידע זה או מפקחת על המעביר מידע זה לפרסום באתר פרופרטק.
   מטרת המידע באתר הינה להביא לידיעתך מידע נדל"ני מעודכן שנאסף מהרשת ומפרסומים של בעלי נכסים. המידע אינו מהווה בשום מקרה חוות דעת מקצועית או יעוץ מקצועי מטעמנו. אנו ממליצים לך להתייחס למידע זה בדיוק כמו כל מידע הנמצא ברשת האינטרנט – בזהירות, בקפידה ובביקורתיות ולהשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

   שינוי השירותים והפסקתם:
   המידע בהופץ/מופיע באתר פרופרטק ושירותי התוכן באתר מוצעים ללא תשלום (למעט במאיזורים בהם יצויין אחרת או במפרסמים שמפרסמים מידע פרסומי מטעמם). מסיבה זו אנו רשאים להפסיק בכל עת שנחפוץ את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. במקרה של הפסקת הפרסום או השירותים באתר אנו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא הודעה נוספת על כך. חובתך במידה ותרצה לשמור העתק של פרסום זה.
   אתר פרופרטק הוא אתר דינאמי, ומתפתח. אנו משנים את התוכן באתר, משנים מעת לעת את מבנה האתר, ומיקום התוכן באתר, ובכלל – זכותנו לשנות ולשפר כל היבט אחר באתר בלא לבקש את הסכמתך, (גם במקרה של רכישת פרסומים באתר בתשלום). ללא הודעה מראש או קבלת הסכמה מצידך או מי מטעמך לשינוי שיבוצעץ

   פרסומי חברות נדל"ן מסחרי באתר פרופרטק:
   מעת לעת אנו מפרסמים באתר מידע מקצועי המסקר פעילות של חברות נדל"ן ואחרות בתחום הנדל"ן המסחרי . המידע שאנו מפרסמים מפורסם עפ"י שיקול דעתנו ואין בו די לייצג את החברה הנסקרת. אנו עושים את מירב המאמצים שהמידע יהיה מדוייק, אך אין ביכולתנו להבטיח כי הוא העדכני והנכון ביותר.

   פרסומים של נכסים מומלצים:
   באתר פרופרטק מופיע גם מידע מסחרי עם נכסים שאנו אוספים או שהם מסופקים ע"י גורמים שונים בענף. כמו כל מידע המפורסם ברשת האינטרנט אין התוכן המפורסם מקיף את כל המידע הרלוונטי לנכס ובכלל, ואנו ממליצים להשתמש במידע זה רק לאחר התייעצות ישירה עם משרדנו.
   היה ותמצא באתר פרופרטק או בפרסומיו לינק לאתר חיצוני – אין עובדה זו אישור מבחינתנו כי המידע באתר זה מלא, מהימן עדכני או אמין. אנו לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף כספי, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות שלך על מידע/אתר זה או שימוש בו. כל שימוש שייעשה על-ידך יעשה באחריותך המלאה ואינינו נושאים בכל נזק כל שהוא שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע זה.

   פרסום ע"י צד ג' באתר פרופרטק:
   מובהר בזה כי במקרה של תוכן המופיע באתר ע"י צד ג' הוא מי מטעמו הוא באחריותו בלבד. עצם הסכמתו להופיע באתר בחומר המופיע באתר מהווה אישור מפורש לנכונות ושלמותו. המפרסם באתר (צד ג') מצהיר שאין בחומר הכתוב תמונות, אימגים, סמנים מסחריים או כל פרסום אחר שנמסר שיש בו משום הפרת זכויות לרבות זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, והמזמין הפרסום מתחייב להיות אחראי לשפות את בגין כל תביעה של צד ג' לגבי הופעת חומר שפורסם/הועבר על-ידו לפרסום באתר.
   מעת לעת פרופרטק מפרסמת גם פרסומים מסחריים ופרסומות באתר, אשר תוכנם מגיע מצד ג'. פרופרטק לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי/פרסומי שיפורסם בפרופרטק. אין בפרסום זה כהמלצה או הסכמה/אישור לביצוע רכישה מצידך או בכלל – לצרוך שירותים כאלו או אחרים. האחריות בעת רכישת שירותים ומוצרים היה

   למפרסם מידע פרסומי באתר:
   דע לך, כי המידע שתמסור לצורך פרסום נכס/מוצר או שירות אחר מטעמך באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט, ולכן התייחס ברצינות ובכבוד בתגובות ובפניות שיתקבלו בעקבות הפרסום/שימוש באתר. כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר עימך, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
   אנו לא מתחייבים כי לפרסומים או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. איננו יכולים לדעת אילו ואם תגובות בעקבות הפרסום. איננו מתחייבים כי פרטי המידע של המתענינים הנמסרים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אנו לא נישא בכל אחריות לפיך (או לברה/עסק אותה אתה מייצג או מי מטעמך) לתגובות בגין הפרסום, לזהות המתעניינים/פונים אליך, או כי הפרסום באתר יעמוד בציפיותיך ודרישותיך , ובכלל- לכל תוצאה שהיא שתנבע מפרסום זה.
   פרופרטק אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

   פרטיות והגנת הפרטיות
   פרופרטק מקפידה לשמור על חוקי מדינת ישראל ובכלל זה – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
   בשום מקרה לא נמסור את פרטייך המזהים אותך אישית ללא הסכמתך, אלא במקרה ותעשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
   פרופרטק רשאית להשתמש בפרטים שתקליד באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש/גלישה באתר (מידע סטטיסטי בלבד שלא יזהה אותך אישית) – לצורכיה.
   היה ופרופרטק תתמזג כפעילות או תמזג את פעילות האתר בפעילות נוספת, או תארגן מחדש את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד משפטי/מסחרי אחר/שותף, כי אז נהיה זכאים להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע אודות המשתמשים באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו הוראות השמירה על פרטיותך בהתאם לתקנון זה
   במקרה ותרצה להסיר אתך עצמך מרשומות המתעניינים/מקבלי הדיוורים באתר או לבקש כי נחדול משימוש בפרטיך האישיים, עליו לפנות בכתב או בדוא"ל ולציין את פרטיו האישיים כפי שמסרם. זאת בנוסף לאפשרויות האטומטיות המתאפשרות לך להסרת הרשומה ע"י מערכת הדיוור/פרסומים.
   פרופרטק רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל מידע פרסומי ותכנים; מידע שהיא

   קניין רוחני, עיצובי ותוכני של האתר:
   מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר והתכנים מכל מין וסוג שהוא הינו של פרופרטק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרופרטק, למעט באמצעים שפרופרטק מציעה ככפתורי שיתוף/הפצה ברשתות החברתיתו.. התמונות/אימג'ים הינם ניינה של פרופרטק או שנרכשו זכויות היוצרים של תמונות אלו ע"י פרופרטק. סימני המסחר, לוגויים, המופיעים באתר פרופרטק הנם קניינם של מפרסמים/לקוחות אלו בלבד

   דין ומקום שיפוט:
   על השימוש באתר פרופרטק יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
   מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הנו בערכאות המשפטיות המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.
   היה וייקבע על-ידי רשות או ערכאה מוסמכת, כי חלק או סעיף כלשהו, כולו או מקצתו מתנאי השימוש אלו אינו תקף או שאינו בר אכיפה, כי אז סעיף/ים אלו ייחשבו כסעיפים מוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם יתאם במידת הקירוב הגבוהה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים שנמצאו לא תכפים/ברי אכיפה.