תחום הנדל"ן הרפואי הפך לאחד מאפיקי ההשקעה הפורחים של הקורונה

תחום הנדל"ן הרפואי הפך לאחד מאפיקי ההשקעה הפורחים של הקורונה

 תחום הנדל"ן הרפואי הפך לאחד מאפיקי ההשקעה הפורחים של הקורונה (גלובס  ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום