תוכנית ענק חדשה למגדלי תעסוקה ומגורים בקריה בתל אביב

תוכנית ענק חדשה למגדלי תעסוקה ומגורים בקריה בתל אביב

תוכנית ענק חדשה למגדלי תעסוקה ומגורים בקריה בתל אביב (TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום