תדהר והראל יקימו את הקומפלקס החדש של הקריה האקדמית אונו

תדהר והראל יקימו את הקומפלקס החדש של הקריה האקדמית אונו

תדהר והראל יקימו את הקומפלקס החדש של הקריה האקדמית אונו (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום