תביעות בעקבות הקורונה – מה אפשר ללמוד מסינגפור ומגרמניה (גלובס).