ת"א הפכה למעצמת הייטק: יותר מ-100 חברות רב לאומיות פועלות בה

ת"א הפכה למעצמת הייטק: יותר מ-100 חברות רב לאומיות פועלות בה

ת"א הפכה למעצמת הייטק: יותר מ-100 חברות רב לאומיות פועלות בה (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום