ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ מכרה נכס מקרקעין בישראל

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ מכרה נכס מקרקעין בישראל

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ מכרה נכס מקרקעין בישראל תמורת 103.5 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום