שתית רכשה חצי מהזכויות בקרקע בת 12 דונם בטירת כרמל

שתית רכשה חצי מהזכויות בקרקע בת 12 דונם בטירת כרמל

 שתית רכשה ב־14 מיליון שקל חצי מהזכויות בקרקע בת 12 דונם בטירת כרמל ( כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום