שלמה אליהו מכר את הנכס האחרון שלו בירושלים

שלמה אליהו מכר את הנכס האחרון שלו בירושלים

שלמה אליהו מכר ב-140 מיליון שקל את הנכס האחרון שלו בירושלים (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום