שינוי אסטרטגי: בתי המלון של רשת בראון יעברו למודל השכרה לטווח ארוך

שינוי אסטרטגי: בתי המלון של רשת בראון יעברו למודל השכרה לטווח ארוך

שינוי אסטרטגי: בתי המלון של רשת בראון יעברו למודל השכרה לטווח ארוך (גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום