שיכון ובינוי ואפריקה ישראל יקימו קריית תקשוב בב"ש

שיכון ובינוי ואפריקה ישראל יקימו קריית תקשוב בב"ש

שיכון ובינוי ואפריקה ישראל יקימו קריית תקשוב בב"ש (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום