רשת הילטון מכריזה על הקמת שני בתי מלון בתל אביב

רשת הילטון מכריזה על הקמת שני בתי מלון בתל אביב

רשת הילטון מכריזה על הקמת שני בתי מלון בתל אביב (גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום