רני צים רוכשת את חלקה של מידאס בפעילות המשותפת במגזר הערבי

רני צים רוכשת את חלקה של מידאס בפעילות המשותפת במגזר הערבי

רני צים רוכשת את חלקה של מידאס בפעילות המשותפת במגזר הערבי ( גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום