רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה עם ריט 1 בע"מ למכירת 50% ממרכז מסחרי בגני תקווה

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה עם ריט 1 בע"מ למכירת 50% ממרכז מסחרי בגני תקווה

 

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה עם ריט 1 בע"מ במזכר הבנות למכירת 50% ממרכז מסחרי בהקמה הכולל שטחי משרדים ומסחר של כ 9,000 מ"ר בגני תקווה תמורת 110 מיליון ₪ (לדיווח רני צים).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום