רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה במזכר עקרונות לרכישת השליטה ב מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה במזכר עקרונות לרכישת השליטה ב מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה במזכר עקרונות לרכישת השליטה ב מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ תמורת 50 מיליון ₪ (לדיווח רני צים).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום