רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות למקרקעין להקמת קמפוס תעסוקה ורפואה סמוך לישובים עראבה וסחנין

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות למקרקעין להקמת קמפוס תעסוקה ורפואה סמוך לישובים עראבה וסחנין

חברה של רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות למקרקעין 70 דונם להקמת קמפוס תעסוקה ורפואה סמוך לישובים עראבה וסחנין (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום