רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה עם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ לרכישת מרכזים מסחריים במגזר הערבי

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה עם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ לרכישת מרכזים מסחריים במגזר הערבי

רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם עם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ לרכישת מרכזים מסחריים בישובים של המגזר הערבי תמורת 70 מיליון ₪ (לדיווח רני צים).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום