רמ"י מוכרת את מתחם מרכז שערי צדק הישן בירושלים

רמ"י מוכרת את מתחם מרכז שערי צדק הישן בירושלים

רמ"י מוכרת את מתחם מרכז שערי צדק הישן בירושלים (ביזפורטל).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום