רמות בעיר בע"מ השלימה את רכישת בנייני משרדים בתל אביב

רמות בעיר בע"מ השלימה את רכישת בנייני משרדים בתל אביב

חברת בת של רמות בעיר בע"מ השלימה את רכישת 2 בנייני משרדים בתל אביב (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום