ריט 1 רוכשת חמש קומות במגדל דניאל פריש בתל אביב

ריט 1 רוכשת חמש קומות במגדל דניאל פריש בתל אביב

 

 

ריט 1 רוכשת חמש קומות במגדל דניאל פריש בתל אביב תמורת 65 מיליון שקל ( .(TheMarker

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום