ריט 1 בע"מ רכשה מרכז לוגיסטי בשטח של 15,600 מ"ר באזור התעשייה נאות חובב

ריט 1 בע"מ רכשה מרכז לוגיסטי בשטח של 15,600 מ"ר באזור התעשייה נאות חובב

ריט 1 בע"מ רכשה מרכז לוגיסטי בשטח של 15,600 מ"ר באזור התעשייה נאות חובב תמורת 91 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום