ריט 1 בע"מ רכשה את בניין המשרדים "בית הטרמינל 2" באזור התעשייה הצפוני של לוד

ריט 1 בע"מ רכשה את בניין המשרדים "בית הטרמינל 2" באזור התעשייה הצפוני של לוד

ריט 1 בע"מ רכשה את בניין המשרדים "בית הטרמינל 2" בשטח של 8,320 מ"ר באזור התעשייה הצפוני של לוד תמורת 93 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום