ריאליטי מוכרת 50% מנכס בת"א

ריאליטי מוכרת 50% מנכס בת"א

ריאליטי מוכרת 50% מנכס בת"א ב–190 מיליון שקל (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום