רומן אברמוביץ' רכש את בית המגן בתל אביב

רומן אברמוביץ' רכש את בית המגן בתל אביב

רומן אברמוביץ' רכש את בית המגן בתל אביב ב־200 מיליון שקל (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום