רוטשטיין נדל"ן בע"מ רכשה 80% מ-2.4 דונם להקמת 86 יח' דיור ו-800 מ"ר שטחי מסחר בבני ברק

רוטשטיין נדל"ן בע"מ רכשה 80% מ-2.4 דונם להקמת 86 יח' דיור ו-800 מ"ר שטחי מסחר בבני ברק

רוטשטיין נדל"ן בע"מ  רכשה 80% מ-2.4 דונם להקמת 86 יח' דיור ו-800 מ"ר שטחי מסחר בבני ברק תמורת 20 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום