רוטשטיין נדל"ן בע"מ השלימה רכישת מקרקעין בשטח 5 דונם להקמת פרויקט מגורים

רוטשטיין נדל"ן בע"מ השלימה רכישת מקרקעין בשטח 5 דונם להקמת פרויקט מגורים

 

רוטשטיין נדל"ן בע"מ השלימה רכישת מקרקעין בשטח 5 דונם להקמת פרויקט מגורים תמורת 35 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום