רוטקס (1980) בע"מ מכרה מקרקעין ועליו מפעלה של אדסגו ברומניה

רוטקס (1980) בע"מ מכרה מקרקעין ועליו מפעלה של אדסגו ברומניה

חברת בת של רוטקס (1980) בע"מ מכרה מקרקעין בשטח 13,726 מ"ר ועליו מפעלה של אדסגו ברומניה תמורת 13.3 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום