רבוע כחול נדל"ן בע"מ תקים פרויקט מגורים, תעסוקה ומסחר בשני מגדלים שיוקמו ברח' תוצרת הארץ תל אביב

רבוע כחול נדל"ן בע"מ תקים פרויקט מגורים, תעסוקה ומסחר בשני מגדלים שיוקמו ברח' תוצרת הארץ תל אביב

 

רבוע כחול נדל"ן בע"מ תקים פרויקט מגורים, תעסוקה ומסחר בשני מגדלים שיוקמו ברח' תוצרת הארץ תל אביב ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום