רבוע כחול נדל"ן בע"מ השלימה את רכישת חברות השוק הסיטונאי

רבוע כחול נדל"ן בע"מ השלימה את רכישת חברות השוק הסיטונאי

רבוע כחול נדל"ן בע"מ השלימה את רכישת חברות השוק הסיטונאי (גינדי  TLV) תמורת 225 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום