רבד בע"מ מכרה את הנכס Aldi Cahir באירלנד

רבד בע"מ מכרה את הנכס Aldi Cahir באירלנד

רבד בע"מ מכרה את הנכס Aldi Cahir באירלנד תמורת 17.6 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום