רבד בע"מ השלימה רכישת מקרקעין מחברת הדואר

רבד בע"מ השלימה רכישת מקרקעין מחברת הדואר

 

רבד בע"מ השלימה רכישת מקרקעין מחברת הדואר ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום