קרן ריאליטי רוכשת ב-100 מיליון שקל קרקע לתעשייה בפתח-תקווה

קרן ריאליטי רוכשת ב-100 מיליון שקל קרקע לתעשייה בפתח-תקווה

קרן ריאליטי רוכשת ב-100 מיליון שקל קרקע לתעשייה בפתח-תקווה (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום