קרן ריאליטי מוכרת לאספן גרופ קרקעות בפ"ת

קרן ריאליטי מוכרת לאספן גרופ קרקעות בפ"ת

קרן ריאליטי מוכרת לאספן גרופ קרקעות בפ"ת תמורת 140 מיליון שקל ( כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום