קרן מרתון רכשה את מתחם קולנוע שרון בנתניה

קרן מרתון רכשה את מתחם קולנוע שרון בנתניה

 

קרן מרתון רכשה את מתחם קולנוע שרון בנתניה ב-40 מיליון שקל ( גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום