קרור אחזקות בע"מ השלימה מכירת נכס מקרקעין בנשר

קרור אחזקות בע"מ השלימה מכירת נכס מקרקעין בנשר

קרור אחזקות בע"מ השלימה מכירת נכס מקרקעין בשטח 9.648 דונם בנשר תמורת 4 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום