קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ רכשה עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן את המתחם "פרדס שניר" בדרום תל אביב

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ רכשה עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן את המתחם "פרדס שניר" בדרום תל אביב

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ רכשה עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן את המתחם "פרדס שניר" בדרום תל אביב תמורת 337 מיליון ₪ (לדיווח קרדן).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום