קרדן ישראל בע"מ ו גבע נדל"ן בע"מ רכשו מ רני צים מרכזי קניות בע"מ 50% מפרויקט בבנייה באזור התעשייה המזרחי החדש בכפר סבא

קרדן ישראל בע"מ ו גבע נדל"ן בע"מ רכשו מ רני צים מרכזי קניות בע"מ 50% מפרויקט בבנייה באזור התעשייה המזרחי החדש בכפר סבא

קרדן ישראל בע"מ ו גבע נדל"ן בע"מ רכשו מ רני צים מרכזי קניות בע"מ 50% מפרויקט בבנייה באזור התעשייה המזרחי החדש בכפר סבא תמורת 165 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום