קורונה: הבנקים יגדילו את האוברדראפט והמשכנתאות

קורונה: הבנקים יגדילו את האוברדראפט והמשכנתאות

 

קורונה: הבנקים יגדילו את האוברדראפט והמשכנתאות (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום