קבוצת תשובה תקים מרלו"ג בנווה ימין

קבוצת תשובה תקים מרלו"ג בנווה ימין

קבוצת תשובה תקים מרלו"ג בנווה ימין בעלות מוערכת של כחצי מיליארד שקל ( גלובס).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום