קבוצת רכישה קנתה בניין משרדים בשיכון דן

קבוצת רכישה קנתה בניין משרדים בשיכון דן

קבוצת רכישה קנתה בניין משרדים בשיכון דן ב-37 מיליון שקל (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום