קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ זכתה במכרז לביצוע עבודות עבור עריית אלעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ זכתה במכרז לביצוע עבודות עבור עריית אלעד

חברה מ קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ זכתה במכרז בשווי 44.5 מיליון ₪ לביצוע עבודות עבור עריית אלעד (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום