קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת זכויות של כ 100,000 מ"ר למגורים ולמסחר בוורשה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת זכויות של כ 100,000 מ"ר למגורים ולמסחר בוורשה

חברה בת של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת זכויות של כ 100,000 מ"ר למגורים ולמסחר בוורשה תמורת כ 132 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום